Giới thiệu

Công ty cổ phần chứng nhận WCERT (viết tắt là WCERT) được thành lập hoạt động trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, WCERT là một tổ chức đánh giá cấp chứng nhận độc lập, chuyên nghiệp và tuân theo thông lệ quốc tế phù hợp với môi trường chứng nhận tại Việt Nam.

WCERT được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy đăng ký hoạt động chứng nhận chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực Hệ thống Quản lý theo TCVN ISO 9001/ ISO 22000/ ISO 14001 đăng ký 11/CN-TĐC.

WCERT được Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy xác nhận đủ điều kiện hoạt động chứng nhận HTQLCL trong các cơ quan hành chính nhà nước số đăng ký 919/TĐC- HCHQ

WCERT được Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) Bộ khoa học Công nghệ công nhận với số hiệu VICAS 020 – QMS.

Tên gọi bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần chứng nhận WCERT

Tên viết tắt: WCERT

Văn phòng giao dịch: P504 Số 19 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại/fax: 024 62696992 – 024 62696994 

Email: cn.wcert@gmail.com

Các sản phẩm chínhWCERT cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp các dịch vụ khoa học công nghệ sau:

  • Đánh giá và chứng nhận Hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn;
  • Đánh giá và chứng nhận chất lượng sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn.

WCERT tự hào với có đội ngũ chuyên chuyên gia đánh giá tận tâm và kinh nghiệm, chuyên môn, sự thấu hiểu nghề nghiệp cùng với Dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng, chu đáo, thời gian linh hoạt.